آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

نگاهی به وظایف فرهنگی ، تربیتی و روابط عمومی در آئین نامه سازمان
اسماعیل فیروزی

.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1388/01/31
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
اساسنامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی  یکی از کامل ترین و جامع ترین شیوه نامه های اداره امور زندان در جهان است که بر محور احترام به  حقوق زندانی  بعنوان  یک شهروند نیازمند به اصلاح ،تهیه شده که در این مسیر فعالیتهای  فرهنگی و تربتی جایگاه ویژ ه ای دارند .در این نوشتار قصد داریم به بررسی وظایف فرهنگی و تربیتی  زندان پرداخته و آئین نامه  را مورد بازخوانی قرار دهیم. ماده 24: وظایف روسای زندانها ، مراکز حرفه اموزی و اشتغال زندانها ، بازداشتگاهها و ... و: اجراي برنامه هاي آموزش حرفه اي  ،‌كشاورزي ،‌خدماتي ، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوطل:انجام ساير وظايف پيش بيني شده در اين آيين نامه .آنچه در تفسیر بند و از وظایف روسای زندانها قابل توجه است  این است که متولی اصلی کلیه فعالیتهای مورد نظر اولا رئیس زندان بوده و دوما رئیس زندان می تواند راسا به عقد تفاهمنامه و همکاری با سازمانهای مورد تائید ستاد بپردازد.ماده 30:وظایف افسر نگهبان11- تعيين افراد جيره بگير ،‌امور رفاهي ماموريني كه بطور شبانه روزي در زندان بسر ميبرند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي ،‌رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حركات يا اعمال سوء مامورين و نظارت بر اجراي برنامه هاي دسته جمعي از جمله نماز جماعت ،‌سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هر يك از كاركنان و ارائه گزارش نواقص ، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر.یکی از نقاط قوت آیین نامه تعیین مسئول نظارت بر امور عمومی زندان از جمله فعالیتهای مذهبی و دسته جمعی مانند ورزش و هنر در ساعات غیر اداری است که لازم است در این خصوص اقدامات زیر بعمل آید:1_ آموزش افسران نگهبان و آشنائی آنان با فعالیتهای فرهنگی  هنری2_ تهیه جزوان آموزشی برای افسران نگهبان در خصوص فعالیتهای فرهنگی و هنری3_ بررسی و استخراج گزارش افسران نگهبان در خصوص اقدامات فرهنگی و هنری  به عمل آمده در ساعات غیر اداری4_ تشویق افسرانی که در شیفت آنان فعالیتهای  مذهبی ، فرهنگی و هنری رونق دارد. ماده 136- به منظور سواد آموزي ،‌ارتقاء سطح معلومات  و جلوگيري از اتلاف وقت محكومان و همچنين تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته آنان در كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال و زندانها از رهگذر وزارتخانه هاي مربوط و موسسه هاي آموزشي، علمي و فني ،‌حرفه اي و دولتي يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي خيريه و نهضت سواد آموزي و با همكاري آنان ، تحت نظر واحدهاي مربوط در موسسه يا زندان ، آموزش فني ، حرفه اي و مذهبي داده ميشود. ماده 137- محكومان در مدت اقامت خود در موسسه يا زندان با توجه به مدت محكوميتشان و كيفيت و نوع برنامه هاي آموزش علمي ،‌ديني و فني ،‌حرفه اي پيش بيني شده  در زندانها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي ،‌ديني و حرفه اي اشتغال خواهند داشت.تبصره –  شركت افراد بيسواد كمتر از شصت سال در كلاسهاي سواد آموزي اجباري است ،‌عدم شركت در كلاسهای ياد شده ميتواند موجب محروميت از امتيازها گردد. ماده 139- آزمون ساليانه بايد بر اساس برنامه رسمي دستگاههاي مربوط در داخل زندانها بعمل آيد و به محصل هر كلاس گواهينامه رسمي بدون اشاره به محكوم بودن او با انجام تشريفات خاص كه جنبه تشويق به تحصيل داشته باشداعطاء ميگردد. ماده 140- به منظور كمك به بازسازگاري اجتماعي محكومان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعي ، سازمان مكلف است وسايل تحصيلي ابتدايي ،‌راهنمايي،‌ متوسطه و عالي و دوره هاي تخصصي ، علمي و فني حرفه اي را براي علاقه مندان به ادامه تحصيل با اجراي برنامه هاي عادي يا مكاتبه اي و رعايت مقررات مربوطه بوسيله وزارتخانه ها و موسسه هاي مربوط و با همكاري آنان در داخل موسسه يا زندان فراهم نمايد. ماده 141- پرداخت هزينه هاي مربوط به تحصيلات عالي از رهگذر برنامه هاي عادي با مكاتبه اي با خود محكوم است سازمان مكلف است به هزينه محكوم كتابها و وسايل لازم را تهيه كرده ، در اختيار او قراردهد.تبصره –  در صورتي كه محكوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينه هاي ذكر شده در اين ماده نباشدپرداخت هزينه ها به وسيله انجمن حمايت از زندانيان صورت ميگيرد. ماده 142- امتحانهاي نهايي ابتدايي ، راهنمايي ،‌متوسطه و عالي با نظارت مستقيم وزارتخانه ها و موسسه هاي مربوط در داخل موسسه يا زندان انجام ميشود. ماده 143- محكوم با موافقت رييس زندان به عنوان فعاليتهاي فردي و ممتاز افزون بر اجراي برنامه هاي تحصيلي ميتواند مطالعات دانشگاهي ، فني ، حرفه اي و تحقيقاتي خود را شخصاً در موسسه يا زندان انجام دهد و وسايل و لوازم مورد نياز خود را با رعايت مقررات داخلي مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندانها به هزينه شخصي خود و در صورت امكان به هزينه دولت به وسيله مسئولان برنامه هاي آموزشي زندان تدارك نمايد. ماده 144- هر موسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادها ، كتابخانه مجهزي با توجه به تعداد محكومان تأسيس كرده و كتابهاي علمي مذهبي ، اخلاقي و فني در حد نياز براي مطالعه محكومان تهيه مي نمايد. محكومان ميتوانند در ساعات مقرر در كتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان كتابخانه ها از كتابخانه كتاب به امانت گرفته ، سپس با رعايت نظافت كامل و بدون عيب و نقص آنرا به كتابخانه مسترد نمايد. ماده 145- هر محکومي كه نسبت به حفظ نظافت و يا بازگرداندن  به موقع كتاب به كتابخانه مسامحه نمايد با نظر مسئول كتابخانه و موافقت رييس زندان بايد غرامت مربوط را  عهده دار گردد. ماده 146- استفاده از مجله ها و روزنامه هاي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانعي ندارد.مسئولان فرهنگی می توانند در اجرای این بند از ایین نامه با راه اندازی کلبه مطبوعات  ، ضمن دریافت هزینه روزنامه شامل قیمت و ارسال نشریات مورد نیاز زندانیان را تهیه وارایه کنند. ماده 147- با جلب و همكاري نهادهاي مربوط در موسسه يا زندان وسايل آموزشي سمعي و بصري لازم براي محكومان تدارك و تامين گردد.
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 3200